faqe_banner

215 216 217

  • Pearls Interference Mica Powder Pigment i ylbertë

    Pearls Interference Mica Powder Pigment i ylbertë

    Pigmenti i ylbertë i përbërë nga një substrat në formë trombocite dhe i veshur mbi të (a) një shtresë ngjitur me nënshtresën e cila shtresë është një shtresë oksidi metalik i përbërë nga një ose më shumë okside Ce, Sn ose Fe, dhe ku pigmenti përbëhet nga një ose grup më i përsëritur i shtresave okside metalike të Sn e ndjekur nga Ti, ose (b) një njësi shtresash oksidi Sn dhe aty oksid Ti, njësia përsëritet një ose më shumë herë.